minusta

Työmaakoneet ja rakennuslaitteet Tervetuloa työmaakone- ja rakennuslaiteaiheisen blogin pariin! Täällä on tarkoitus jakaa tietoa eri työmaakoneista sekä käyttäjille että omistajille. Blogissa on tarkoitus jakaa kirjoituksia työkoneiden käyttöön, huoltoon, toimintaan sekä ylläpitoon liittyen. Työmaakoneilla tarkoitetaan rakennuslaitteita, mukaan lukien raskas kalusto ja kuorma-autot. Kirjoituksissa pyritään käsittelemään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia koneita. Tältä sivustolta löydät työkoneiden arviointeja, kattavaa tietoa tuotteista, valmistajista, jakelijoista ja vuokrapisteistä. Blogissa pyritään tuomaan esille teknisiä tietoja, joiden avulla voit verrata malleja toisiinsa, sekä myös uudet markkinoilla olevat mallit. Kirjoituksessa sivutaan myös aiheita kuten tuotekehitys, tuote-tekniikka ja koneiden osto sekä myynti sekä hävittäminen. Olit sitten laitealan ammattilainen, työmaakoneiden myyjä, ostaja tai sitten käyttäjä, löydät täältä mielenkiintoista luettavaa.

Haku

Kategoriat

Turvallisuus rakennustyömaa-alueella ja sen koneet - kuorma-autot, kaivinkoneen kauhat, nosturit

Työmaa-alueen turvallisuuden kannalta on tärkeää hallita työmaalla käytettäviä laitteita ja koneita. Suurin osa riskeistä aiheutuu näiden puutteellisesta tai huolimattomasta käytöstä. Toimintoja, joissa työmaakoneita yleensä käytetään, ovat työmaa-ajo, nostotyöt, kuormien purku ja kaivamistyöt. Turvallinen toiminta ei koske pelkästään rakennustyömaalla työskenteleviä, vaan myös siellä vierailijoita, tavarantoimittajia ja sen välittömässä läheisyydessä kulkevia. Mitä kaikkea niiden kanssa pitäisi sitten ottaa huomioon, jotta siellä työskentely on turvallista? Tässä kirjoituksessa käydään asiaa hieman läpi.

 

Alue ja kulkuväylät

Turvallisuuden ja toimivuuden takaaminen lähtee alueen suunnittelusta. Joten turvallisuuteen isosti vaikuttavia päätöksiä tehdään jo ennen rakentamisen aloitusta. Toimivuuden kannalta on tärkeää että kulkuväylät on suunniteltu niin, että kaikki laitteet pääsevät kulkemaan siellä ongelmitta kaikissa rakennusvaiheissa. Prosessi on oikeastaan aika monimuotoinen, sillä siinä pitää ottaa huomioon hyvin erilaiset työvaiheet maanrakennuksesta sisävalmistusvaiheeseen.

Aluesuunnitelmasta tehdään kirjallinen versio sekä piirros. Siinä tulee ottaa huomioon muun muassa millaista liikennettä työmaalla on, pysäköintipaikat, kävelijöiden väylät, työmaan näkyminen ulkopuolelle, työmaatoimiston ja henkilökuntatilojen sijainti.

 

Liikenne rakennusalueella

Erityisen riskialttiita alueita ovat porttikohdat, parkkipaikat, purkupaikat ja varastot. Ylipäätään sellaiset kohdat, joissa on paljon toimintaa ja ihmisiä. Erityistä tarkkuutta vaativat ajankohdat jolloin alueelle toimitetaan hyvin raskasta tavaraa ja puristumisvaarat ovat isommat. Hyväkään suunnitelma ei ole toimiva jos sitä ei noudateta. Joten oikeista kulkutavoista tiedottaminen ja kulkuväylien oikein käytön painottaminen on tärkeää.

 

Koneet ja laitteet

Rakennustyömaalla käytetään paljon erilaisia koneita ja laitteita, sillä siellä kuljetetaan tavaraa, kaivetaan, kuormataan, nostetaan, varastoidaan ja milloin mitäkin. Näiden käytön lisäksi niiden parkeeraukselle sekä ylimääräisten osien säilytykselle tarvitaan myös tilaa. Esimerkiksi työmaalla ei koko ajan tarvita samoja kaivinkoneen kauhoja. Alkuvaiheessa käytetään salaojakauhaa, kun taas jossain kohtaa tarvitaan isompaa kauhaa maa-aineksen siirtelyyn. Työmaalla tulee olla huomioitu missä eri osien säilytykselle on tilaa. Eikä säilytystila koske vain kaivinkoneen kauhoja, vaan myös isompia laitteita ja osia. Yhtälailla ylimääräistä tilaa pitää suunnitella myös rakennusmateriaalin varastointiin. Kavinkoneen kauhoja valmistaa esimerkiksi: Terästyö T. Salminen Oy.

Vaikka hyvä suunnitelma tehtäisiinkin alussa, joudutaan sitä yleensä muokkaamaan rakennusurakan edetessä. Yleensä yllättäviä tarpeita ilmenee juurikin varastoinnista johtuen tai rakennussuunnitelmaan tehdään toisinaan myös muutoksia.

tag: