minusta

Työmaakoneet ja rakennuslaitteet Tervetuloa työmaakone- ja rakennuslaiteaiheisen blogin pariin! Täällä on tarkoitus jakaa tietoa eri työmaakoneista sekä käyttäjille että omistajille. Blogissa on tarkoitus jakaa kirjoituksia työkoneiden käyttöön, huoltoon, toimintaan sekä ylläpitoon liittyen. Työmaakoneilla tarkoitetaan rakennuslaitteita, mukaan lukien raskas kalusto ja kuorma-autot. Kirjoituksissa pyritään käsittelemään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia koneita. Tältä sivustolta löydät työkoneiden arviointeja, kattavaa tietoa tuotteista, valmistajista, jakelijoista ja vuokrapisteistä. Blogissa pyritään tuomaan esille teknisiä tietoja, joiden avulla voit verrata malleja toisiinsa, sekä myös uudet markkinoilla olevat mallit. Kirjoituksessa sivutaan myös aiheita kuten tuotekehitys, tuote-tekniikka ja koneiden osto sekä myynti sekä hävittäminen. Olit sitten laitealan ammattilainen, työmaakoneiden myyjä, ostaja tai sitten käyttäjä, löydät täältä mielenkiintoista luettavaa.

Haku

Kategoriat

Henkilönostimen korjaus, huolto ja turvallinen käyttö

Henkilönostimia käytetään usein erilaisissa rakennustöissä. On tärkeää, että henkilönostimia käytetään oikein, niiden käyttöohjeiden sekä turvallisuusohjeiden mukaisesti. On myös tärkeää, että henkilönostin valitaan oikein, sen käyttötarkoituksen ja käyttöalueen mukaisesti. Henkilönostimen säännöllinen huolto lisää myös turvallisuutta, kuten myös henkilönostimen korjaus viivyttelemättä, jos nostimessa ilmenee vikaa tai korjauksen tarvetta. Tällä kertaa aiheena blogissa on henkilönostimet, niiden oikeanlainen ja turvallinen käyttö sekä huolto ja korjaus. Tervetuloa blogina pariin lukemaan aiheesta lisää.

Henkilönostimen huolto ja tarkistus lisäävät sen turvallisuutta

Korkealla sijaitseviin kohteisiin on usein hankalaa tai mahdotonta päästä ilman henkilönostinta. Nostimen turvallinen käyttö on tärkeää ja sen säännöllisellä huollolla voidaan lisätä nostimen turvallisuutta varmistamalla, että nostin ja sen osat toimivat oikein. Henkilönostinta käytettäessä, täytyy sen turvallisuus varmistaa joka päivä, ennen sen käyttöön ottamista. Päivittäiseen nostimen turvallisen käytön varmistavaan tarkistukseen kuuluvat muun muassa seuraavat toimet: maapohjan tuennan ja kestävyyden tarkistus, varalaskun toiminta, äänimerkin toimivuus, jarrujen ja hätäpysäytyksen toimivuus, mahdolliset öljyvuodot, turvalaitteiden toiminta ja nostimen toimivuus ääriasentoihin saakka. Päivittäinen tarkistus, ennen nostimella työskentelyä on erittäin tärkeää työturvallisuuden kannalta ja sen avulla voi myös selvittää ja havaita hyvissä ajoin mahdolliset huoltoa vaativat kohteet. Säännöllinen huolto on tärkeää kaikille henkilönostimille ja niille tehdään kattavampi määräaikaistarkistus- ja huolto vuosittain.

Milloin nostinta ei voi ottaa käyttöön työmaalla vaan henkilönostimen korjaus on tarpeen

Henkilönostinta voi käyttää vain henkilö, joka on vähintään 18-vuotias, tehtävään soveltuva terveydeltään, myös näkö- ja kuuloaistin osalta. Nostimen käyttäjän tulee myös tutustua sen käyttöohjeisiin ja yleisiin turvallisuus ohjeisiin, ennen nostimen käyttämistä ja saada sen käyttöön tarvittava perehdytys. Jokaisessa nostimessa on tarkastuskilpi, jossa täytyy olla merkinnät sen suoritetuista vuositarkastuksista. Jos tarkastuskivessä ei ole merkintää suoritetuista tarkastuksista, silloin sitä ei kannata ottaa käyttöön. Nostinta ei voi myöskään ottaa käyttöön silloin, jos päivittäisessä tarkistuksessa havaitaan vikaa yhdelläkään osa-alueella, tai nostimessa havaitaan mitään muuta vikaa. Nostinta ei tule myöskään käyttää silloin jos työskentely-ympäristössä on puutteita, esimerkiksi maapohjan tuennassa tai nostimen tarvitsema työskentely alue ei ole riittävä tai turvallinen. Henkilönostimen korjaus voidaan usein toteuttaa myös työmaalla, ja näitä tekee esimerkiksi KS-Jeesi Oy.

tag: